• poslovni imenik 2021

  POSLOVNI IMENIK 2021 - SRBIJA, CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH

  sadrži pravna lica i preduzetnike iz ove četiri oblasti.

  više
   
   
 • registar web domena Srbije

  REGISTAR WEB DOMENA 2021

  prilog: POSLOVNA E-MAIL BAZA SRBIJE I REGIONA

  Novo dopunjeno izdanje koje obuhvata firme i preduzetnike sa registrovanom web adresom i e-mailom sa područja Srbije i regiona.

  više
   
   

Infosistem

Sveobuhvatna baza pravnih lica i preduzetnika Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije BiH sa kompletnim podacima i poslovnom e-mail bazom. Podela po delatnostima Vam pruža olakšanu pretragu za traženim informacijama.


POSLOVNI IMENIK 2021 - Srbija, Crna Gora,
Republika Srpska i Federacija BiH
(prilog: Poslovna e-mail baza Srbije i regiona)

više
 

Svaka firma je predstavljena sa svim bitnim poslovnim podacima - adresa, telefoni, fax, pib, web (ukoliko ima), e-mail, delatnost, striktna poddelatnost.

 

REGISTAR WEB DOMENA 2021 -Srbija, Crna Gora, Republika Srpska i Federacija Bih
(prilog: Poslovna e-mail baza Srbije i regiona)

više
 

Izdanje je klasifikovano po delatnostima uz detaljne informacije o svakoj firmi. Uz informaciju vezanu za web ili poslovni e-mail, o svakom pravnom subjektu ili preduzetniku sadržani su i sledeći podaci: adresa, telefoni, fax, PIB, delatnost, striktna poddelatnost.