STARA IZDANJA


REGISTAR WEB DOMENA SRBIJE 2011
REGISTAR WEB DOMENA SRBIJE 2011 je izdanje koje sadrži pravna lica i preduzetnike sa registrovanom web adresom, odnosno e-mailom. Pored ovog podatka, svaka firma sadrži i druge bitne informacije: adresu, telefon, fax, PIB, delatnost, kao i striktnu poddelatnost. Pregled firmi možete vršiti po raznim pomenutim parametrima. Registar je klasifikovan po delatnostima i omogućava Vam olakšanu pretragu do željene informacije.

POSLOVNA E-MAIL BAZA SRBIJE 2011
POSLOVNA E-MAIL BAZA SRBIJE 2011 je izdanje koje sadrži pravna lica i preduzetnike isključivo sa poslovnim e-mailom. Baza je formirana tako, da pored osnovne informacije vezane za mail, svaki pravni subjekt sadrži i druge podatke: web(ukoliko ima), telefone, fax, PIB, delatnost, striktnu poddelatnost. Filtriranje možete vršiti po delatnostima, tako da Vašu ponudu ili informaciju možete poslati samo delatnostima koje ste izabrali.


POSLOVNI IMENIK 2010 SRBIJA, CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BIH.
Naručivanjem POSLOVNOG IMENIKA 2010 dobijate i REGISTAR POSLOVNIH RAČUNA SRBIJE 2010. Izdanja u prodaji od 15.03.2010.

Registar web domena Srbije 2010 je novo izdanje koje sadrži firme sa registrovanom web adresom, odnosno e-mailom. Pored ovih podataka svaka firma sadrži i druge bitne podatke: adresu, telefone, pib, delatnost, poddelatnost, itd. Registar web domena Srbije u prodaji od 01.03.2010.

POSLOVNI IMENIK 2009. SRBIJA I CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH

POSLOVNI IMENIK 2008. SRBIJA I CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH
u prodaji od 18.04.2008.

 • Naručivanjem POSLOVNOG IMENIKA 2008. pored knjige i objavljivanja logotipa, dobijate i CD-izdanje
 • novo dopunjeno izdanje
 • pored raznih poslovnih podataka, najveći broj firmi iz Srbije sadrži i poreski identifikacioni broj - PIB

POSLOVNI IMENIK 2007. SRBIJA I CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH
u prodaji od 15.04.2007.

 • Naručivanjem POSLOVNOG IMENIKA 2007. pored knjige i objavljivanja logotipa, dobijate i CD-izdanje
 • detaljne ispravke u odnosu na prethodnu godinu
 • pored raznih poslovnih podataka, najveći broj firmi iz Srbije sadrži i poreski identifikacioni broj - PIB

POSLOVNI IMENIK 2006. SRBIJA I CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH
 • detaljne ispravke u odnosu na prethodnu godinu
 • Naručivanjem POSLOVNOG IMENIKA 2006. pored knjige i objavljivanja logotipa, dobijate i CD-izdanje
 • korišćenjem CD izdanja omogućen je lakši i brži pristup željenim podacima, štampanje faktura i detaljna pretraga
 • pored raznih poslovnih podataka, najveći broj firmi iz Srbije sadrži i poreski identifikacioni broj - PIB

POSLOVNI IMENIK 2005. SRBIJA I CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH
 • uz detaljne ispravke u odnosu na prethodnu godinu, podela po delatnostima u okviru gradova je još više povećana
 • Naručivanjem POSLOVNOG IMENIKA 2005. pored knjige i objavljivanja logotipa, dobijate i CD-izdanje
 • korišćenjem CD izdanja omogućen je lakši i brži pristup željenim podacim

POSLOVNI IMENIK 2004. SRBIJA I CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH
 • Naručivanjem POSLOVNOG IMENIKA 2004. pored knjige i objavljivanja logotipa, dobijate i CD-izdanje
 • korišćenjem CD izdanja omogućen je lakši i brži pristup željenim podacima

POSLOVNI IMENIK 2003. SRBIJA I CRNA GORA, REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH
 • dopunjeno izdanje
 • uz detaljne ispravke u odnosu na prethodnu godinu, podela po delatnostima u okviru gradova je još više povećana
 • novina u odnosu na sva prethodna izdanja je, što naručivanjem POSLOVNOG IMENIKA 2003. pored knjige, dobijate i CD-izdanje

POSLOVNI IMENIK 2002.
 • od ove godine poslovni imenik obuhvata privredne subjekte i sa područja Republike Srpske i Federacije BiH
 • Podeljen je po delatnostima

POSLOVNI IMENIK JUGOSLAVIJE 2001.

POSLOVNI IMENIK JUGOSLAVIJE 2000.

POSLOVNI IMENIK JUGOSLAVIJE 1999.

POSLOVNI TELEFAX IMENIK JUGOSLAVIJE 1998.

POSLOVNI TELEFAX TELEX IMENIK JUGOSLAVIJE 1997.