Agencija Infosistem Beograd i European Training Academy organizuju radionicu


PLATNI RAZREDI I SISTEM NAGRAĐIVANJA: OSNOVA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

TERMIN

12 i 13. novembar 2020, od 11:00 do 15:00 asova

Radionica se održava online

CILJ RADIONICE

Privlačenje pravih ljudi u organizaciju je jedan od ključnih procesa u oblasti ljudskih resursa. Bez dobro postavljenog sistema nagrađivanja kompanije nisu u mogućnosti da privuku, regrutuju i zadrže najbolje zaposlene. Cilj naše obuke je da omogući učesnicima bolje razumevanje vrednosti takvog sistema i istovremeno im obezbedi neophodna znanja, alate, metodologije, savete i trikove koji će im pomoći da kreiraju komparativnu prednost svojoj kompaniji u odnosu na konkurenciju. Sistem usaglašen sa strateškim ciljevima kompanije će značajno doprineti ukupnom poslovnom rezultatu.

 • Razumeti značaj platnih razreda, sistem nagrađivanja i njegovih komponenti
 • Dobiti uvid u neophodne korake ka kreiranju adekvatnog sistema platnih razreda
 • Saznati kako da naprave analizu efikasnosti za bilo koju od finansijskih ili nefinansijskih komponenti ukupnog paketa nagrađivanja (iz perspektive poslodavca, akcionara kao i zaposlenih)
 • Naučiti kako da procene efikasnost sistema nagrađivanja
 • Razumeti ključne indikatore učinka u sistemu nagrađivanja

PREDAVAČ

RADMILA KRUNIĆ, radi kao konsultant u oblasti nagrađivanja od 2011.godine, i to kao saradnik nekih od najvećih internacionalnih konsultantskih kuća (Mercer, Willis Towers Watson). Sprovodi istraživanja zarada, evaluacije pozicija kao i ostala istraživanja prema specifičnim zahtevima klijenata. Ekspert iz oblasti kompenzacija i beneficija sa dugogodišnjim iskustvom u kreiranju strategija koje transformišu način na koji kompanije privlače, nagrađuju i zadržavaju ključne talente. Široku perspektivu o najboljim praksama stekla je u vodećim svetskim kompanijama kao što su Coca-Cola, JTI, Efes, NIS AD.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za efikasno upravljanje ljudskim resursima u poslovanju, a prvenstveno:

 • Menadžerima i stručnjacima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima
 • Menadžerima koji žele da dobiju uvid u osnove i značaj sistema platnih razreda i sistema nagrađivanja u kompanijama
 • Predstavnicima različitih institucija

PROGRAM

I DAN

11:00 - 11:20

 • Upoznavanje učesnika i predavača

11:20 - 12:30 SISTEM NAGRAĐIVANJA - STRATEŠKI UTICAJ I RELACIJE SA DRUGIM PROCESIMA

 • Zakonski okvir za postavljanje sistema nagrađivanja
 • Uspostavljanje veze između strateških ciljeva kompanije i sistema nagrađivanja
 • Uspostavljanje veze između sistema kompenzacija i beneficija kao i ostalih oblasti menadžmenta ljudskih resursa, regrutacija i selekcija, proces upravljanja učinkom, razvoj zaposlenih i karijere, prestanak radnog odnosa

12.30 - 12.45 Pauza

12:45 – 15:00 INTERNO POREĐENJE - EVALUACIJA POZICIJA

 • Evaluacija radnih mesta - teorijski koncept, značaj
 • Pregled najzastupljenijih metodologija (Willis Towers Watson, HAY, Mercer) - teorija i pregled faktora

Radionica I: Praktične vežbe evaluacije pozicija


II DAN

11:00 – 13:00 EKSTERNO POREĐENJE - RAD SA PODACIMA I BAZAMA: DATA ANALYTICS

 • Istraživanje zarada - obuka za učestvovanje i korišćenje rezultata relevantnih istraživanja zarada na tržištu Srbije - priprema podataka, priprema različitih vrsta izveštaja na bazi rezultata, analiza dobijenih rezultata sa različitih aspekata (efikasnost i konkurentnost trenutnog sistema nagrađivanja, "gap" analiza, predlog korektivnih akcija a u skladu sa tržišnom strategijom kompanije u ovoj oblasti.

Radionica II: Praktične vežbe - Poređenje nivoa zarada za pojedine pozicije u kompaniji ili za nivoe pozicija, sa tržišnim podacima, predlozi korektivnih akcija baziranih na rezultatima

13:00 – 13:15 Pauza

13:15 – 14:45 PLATNE LINIJE I PLATNI RAZREDI

 • Kreiranje platnih linija i platnih razreda bazirano na konzistentnom sistemu evaluacije pozicija i nivoa zarada na tržištu
 • Usaglašavanje sa nivoima zarada na tržištu
 • Uspostavljanje platnih razreda, usklađenih sa ciljevima kompanije

Radionica III: Praktične vežbe - Kreiranje platnih razreda

14:45 – 15:00 Diskusija

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 • Kotizacija: 17.700,00 dinara
 • Kotizacija za devizne uplate: 150 EUR
 • Popusti: 5% popust za dva učesnika, 15% popust za tri učesnika i više ili po dogovoru
 • 50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/ljudski-resursi

PRIJAVA NA DOGAĐAJ

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do 11. novembra 2020.

UPLATA

Nakon evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije.

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92Zoran Rakić – Beograd