Aktuelni događaji


12. i 13. novembar 2020, online radionica


PLATNI RAZREDI I SISTEM NAGRAĐIVANJA: OSNOVA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

 

Privlačenje pravih ljudi u organizaciju je jedan od ključnih procesa u oblasti ljudskih resursa. Bez dobro postavljenog sistema nagrađivanja kompanije nisu u mogućnosti da privuku, regrutuju i zadrže najbolje zaposlene. Cilj naše obuke je da omogući učesnicima bolje razumevanje vrednosti takvog sistema i istovremeno im obezbedi neophodna znanja, alate, metodologije, savete i trikove koji će im pomoći da kreiraju komparativnu prednost svojoj kompaniji u odnosu na konkurenciju. Sistem usaglašen sa strateškim ciljevima kompanije će značajno doprineti ukupnom poslovnom rezultatu.

  • Razumeti značaj platnih razreda, sistem nagrađivanja i njegovih komponenti
  • Dobiti uvid u neophodne korake ka kreiranju adekvatnog sistema platnih razreda
  • Saznati kako da naprave analizu efikasnosti za bilo koju od finansijskih ili nefinansijskih komponenti ukupnog paketa nagrađivanja (iz perspektive poslodavca, akcionara kao i zaposlenih)
  • Naučiti kako da procene efikasnost sistema nagrađivanja
  • Razumeti ključne indikatore učinka u sistemu nagrađivanja
 

PROGRAM RADIONICE PRIJAVA NA DOGAĐAJ