Agencija Infosistem i European Training Academy organizuju radionicu


KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT ZA EU FONDOVE I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA

TERMIN

BANJA LUKA, 29. novembar 2017, od 09:00 do 17:00 časova

Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, Banja Luka


CILJ RADIONICE

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program za istraživanje i razvoj HORIZON 2020 i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II.
Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ova dva EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije.

Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

 • dobiti sve informacije vezane za programe EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II koji važe za period od 2014-2020
 • naučiti gde da nađu konkurse za IPA II i Horizon 2020 i kako da ih analiziraju
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 • naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
 • naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
 • naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata
 • naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
 • naučiti kako se ocenjuju EU projekti

PREDAVAČI

VLADIMIR TODOROVIĆ, jedan od osnivača kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio na Elektrotehnici i računarstvu, Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Kao deo tima učestvovao u upravljanju projektima u pozivima FP7, TEMPUS, Horizont 2020 i IPA prekogranične saradnje. Koordinator je trogodišnjeg TEMPUS projekta na Univerzitetu u Novom Sadu pod nazivom IdeaLab. U periodu 2013-2015 angažovan kao finansijski menadžer IPA projekta prekogranične saradnje sa Mađarskom i tom prilikom učestvovao u sastavljanju predloga projekta, realizaciji, izveštavanju i reviziji. Trenutno rukovodi H2020 projektom iz grupe Marija Kiri akcija. Kao omladinski aktivista i direktor Kreativno edukativnog centra (NVO), bio je uključen i odgovoran za mnoge projekte u oblasti neformalnog obrazovanja za mlade i studente.

RATKO BOJOVIĆ, radi kao izvršni direktor Evropske trening akademije (EUTA). Od 2011.godine radio kao šef za analizu i monitoring Balkanske bezbednosne mreže (BSN), gde je pružao informacije klijentima o mogućnostima za finansiranje projekata iz EU fondova i kao trener za pisanje EU projekata. Ispred svog tima učestvovao je u pripremi i pisanju projekata za FP7-COMPETE, Horizon 2020-STRENGTH2FOOD i Tempus-CASA, na kojima BSN učestvuje kao partnerska organizacija koja doprinosi održivosti projekata, pre svega kroz organizaciju treninga za pripremu, pisanje i upravljanje EU projektima. U sopstvenoj organizaciji i u saradnji sa partnerima učestvovao u realizaciji velikog broja info sesija i treninga za pisanje projekata za EU fondove koji su organizovani u Srbiji i regionu.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:

 • Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
 • Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
 • Predstavnicima različitih institucija
 • Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 • Studentima

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registracija učesnika

Pozdrav organizatora

09:00 - 09:30 UVOD – KAKO FUNKCIONIŠU EU PROGRAMI

 • Upoznavanje sa izazovima i preprekama pred kojima stojimo na putu do EU fondova.

09:30-10:30 PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE HORIZON 2020 I INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II)

 • Mogućnosti za finansiranje projekata, smernice za upoznavanje sa programom H2020 i IPA kao i tematskim oblastima u skladu sa potrebama učesnika
 • Kako da prilagodite Vaše projektne ideje očekivanjima donatora
 • Najava otvorenih i predstojećih konkursa i primeri finansiranih projekata
 • Glavne razlike i sličnosti između ova dva programa

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 11:45 PRIPREMA ZA UČESTVOVANJE NA KONKURSIMA H2020 I IPA

 • Definisanje ciljeva i identifikacija odgovarajućeg konkursa
 • Radionica: Analiza H2020 i IPA konkursne dokumentacije
 • Demonstracija konkursne dokumentacije i aplikacionog formulara za H2020 i IPA

11:45 – 12:30 Pauza

12:30 – 13:15 DIZAJN PROJEKTA - KAKO DA PRIPREMITE PREDLOG PROJEKTA

 • Ključne faze u razvoju predloga projekta od ideje do podnošenja aplikacionog formulara
 • Kako da pišete ključne delove projekta u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje projekata
 • Praktični saveti za pripremu i pisanje predloga projekta

13:15 – 13:30 Pauza

13:30 – 14:15 TRAŽENJE PARTNERA ZA PROJEKAT I RAZVOJ PROFILA VAŠE ORGANIZACIJE

 • Kako i gde tražiti partnere za H2020 i IPA projekte
 • Identifikacija finansiranih projekata iz Vaših oblasti i potencijalnih partnera
 • Opis partnera i konzorcijuma

14:15 – 14:30 Pauza

14:30 – 15:30 IZVRSNOST U PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

 • Filozofija uspešnog pisanja EU projekata
 • Kako biti konkurentan, pružanje dokaza
 • Kako učiniti projekat lakim za čitanje i kako impresionirati evaluatore
 • Demonstracija finansiranih H2020 i IPA projekata

15:30 – 15:45 Pauza

15:45 – 16:45 RADIONICA - PROCENA PREDLOGA PROJEKTA

 • Procena podnetih predloga projekata od strane učesnika
 • Kako izgleda uspešan, tj. finansiran predlog projekta
 • Analiza: zašto pojedini projekti padaju, a drugi dobijaju finansijska sredstva

16:45 – 17:00 DISKUSIJA

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 • Kotizacija: 260 KM
 • Popusti: 5% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust ili po dogovoru
 • 50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama
 • 20% popust za NVO i udruženja
 • Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
 • Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.
 • Besplatan pristup  internetu.

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/eu-projekti

PRIJAVA NA DOGAĐAJ

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu:office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do  28. novembra 2017.

UPLATA

Nakon evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije.

INFORMACIJE

Predavanje je na srpskom jeziku.
Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92Zoran Rakić – Beograd