Agencija Infosistem Beograd organizuje radionicu


KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT ZA INTERREG IPA PROGRAM I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA

TERMIN

11. i 12. oktobar 2023, od 13:00 do 16:30 časova

Radionica se održava online

CILJ RADIONICE

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program INTERREG sa posebnim osvrtom na prekogranične programe.
Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ovog EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije i selekcionih kriterijuma.

Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

 • dobiti informacije vezane za program INTERREG koji se finansira kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA III koji važi za period od 2021-2027
 • naučiti gde da nađu konkurse za INTERREG projekte i kako da ih analiziraju
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 • naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
 • naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
 • naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata
 • naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
 • naučiti kako se ocenjuju EU projekti

PREDAVAČ

VLADIMIR TODOROVIĆ, jedan od osnivača kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio na Elektrotehnici i računarstvu, Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Trenutno radi kao strućni saradnik za projekte na Univerzitetu u Novom Sadu, šef je Centra za razvoj Naučno-tehnološkog parka Novi Sad i docent na Fakultetu za inovacioni i projektni menadžment u Beogradu. Kao deo tima učestvovao u upravljanju projektima u pozivima FP7, TEMPUS, HORIZON 2020, INTERREG i IPA prekogranične saradnje. Koordinator je kreativne laboratorije za razvoj ideja nastale kroz projekat Evropske komisije izgradnje kapaciteta kojom je rukovodio-Idea Lab. Od 2013. godine angažovan je na projektima prekogranične saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom kao finansijski i projektni menadžer i tom prilikom je angažovan u sastavljanju predloga projekta, realizaciji, izveštavanju i reviziji. Rukovodio je na osam H2020 projekata. Član tima Horizon Europe projekta 2023-2026. Sertifikovan je kao predavač za javnu upravu. Bio je angažovan kao Senior ekspert od strane Irske razvojne agencije na projektu koji se sprovodi za potrebe Ministarstva za evropske integracije sa ciljem obuke velikog broja polaznika za pisanje i upravljanje evropskim projektima.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:

 • Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
 • Predstavnicima privrede koji žele da budu podugovarači i podizvođači aktivnosti u okviru ove vrste projekata
 • Predstavnicima različitih institucija
 • Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 • Studentima

PROGRAM - 1. Dan

12:50 – 13:00 Registracija učesnika

13:00 - 13:30 UVOD – KAKO FUNKCIONIŠU EU PROGRAMI SA POSEBNIM AKCENTOM NA INTERREG

 • Upoznavanje sa izazovima i preprekama pred kojima stojimo na putu do EU fondova.

13:30 – 14:30 INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III)

 • Mogućnosti za finansiranje projekata, smernice za upoznavanje sa programom INTERREG kao i tematskim oblastima u skladu sa potrebama učesnika
 • Kako da prilagodite Vaše projektne ideje očekivanjima donatora
 • Tumačenje pravila poziva
 • Najava otvorenih i predstojećih konkursa i primeri finansiranih projekata
 • Tematski prioriteti

14:30 – 14:45 Pauza

14:45 – 16:00 PRIPREMA ZA UČESTVOVANJE NA KONKURSIMA INTERREG

 • Definisanje ciljeva i identifikacija odgovarajućeg konkursa
 • Radionica: Analiza INTERREG konkursne dokumentacije
 • Demonstracija konkursne dokumentacije i aplikacionog formulara za INTERREG

16:00 – 16:30 DISKUSIJA SA PREDAVAČEM

 

PROGRAM - 2. Dan

13:00 – 13:45 DIZAJN PROJEKTA - KAKO DA PRIPREMITE PREDLOG PROJEKTA

 • Ključne faze u razvoju predloga projekta od ideje do podnošenja aplikacionog formulara
 • Kako da pišete ključne delove projekta u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje projekata
 • Praktični saveti za pripremu i pisanje predloga projekta

13:45 – 14:30 TRAŽENJE PARTNERA ZA PROJEKAT I RAZVOJ PROFILA VAŠE ORGANIZACIJE

 • Kako i gde tražiti partnere za INTERREG projekte
 • Identifikacija finansiranih projekata iz Vaših oblasti i potencijalnih partnera
 • Opis partnera i konzorcijuma

14:30 – 14:45 Pauza

14:45 – 16:00 IZVRSNOST U PISANJU PROJEKATA

 • Filozofija uspešnog pisanja EU projekata
 • Kako biti konkurentan, pružanje dokaza
 • Kako učiniti projekat lakim za čitanje i kako impresionirati evaluatore
 • Demonstracija finansiranih INTERREG projekata
 • Analiza: zašto pojedini projekti padaju, a drugi dobijaju finansijska sredstva

16:00 – 16:30 DISKUSIJA SA PREDAVAČEM

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 • Kotizacija: 16.200,00 dinara
 • Kotizacija za devizne uplate: 130 EUR
 • Popusti: 5% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust ili po dogovoru
 • 50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/eu-projekti

PRIJAVA NA DOGAĐAJ

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do 10. oktobra 2023.

UPLATA

Nakon evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije.

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92Zoran Rakić – Beograd