Agencija Infosistem Beograd organizuje radionicu


KAKO NAPRAVITI DOBAR BUDŽET PROJEKTA I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EU FONDOVA

TERMIN

23. i 24. novembar 2022, od 13:00 do 17:00 časova

Radionica se održava online

CILJ RADIONICE

Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa sistemom finansijske i administrativne koordinacije prilikom sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova. U tom pogledu, upoznaćete se sa vrstama troškova koji se sufinansiraju od strane Evropske Unije i naučiti šta treba znati i uraditi da se troškovi opravdaju. Nakon završetka rada radionice, razumećete šta Vas sve čeka na putu da obećana sredstva na kraju i dobijete: kako pripremiti efikasan budžet, kako voditi i dokazivati troškove, kako se kvalitetno pripremiti za reviziju i kako priču započetu prijavljivanjem projekta na konkurs sprovesti do srećnog kraja. Ključna stvar koju treba naučiti je da dobijanje potvrde o sufinansiranju projekta sa strane ugovarača nije kraj priče, nego tek početak, te shvatiti da za uspešno dobijanje bespovratnih sredstava od Evropske Unije treba znati i ovu drugu stranu priče.

PREDAVAČ

VLADIMIR TODOROVIĆ, jedan od osnivača kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio na Elektrotehnici i računarstvu, Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Trenutno radi kao strućni saradnik za projekte Univerziteta u Novom Sadu. Kao deo tima učestvovao u upravljanju projektima u pozivima FP7, TEMPUS, HORIZON 2020, INTERREG i IPA prekogranične saradnje. Koordinator je kreativne laboratorije za razvoj ideja nastale kroz projekat Evropske komisije izgradnje kapaciteta kojim je rukovodio-Idea Lab. Od 2013. godine angažovan je na projektima prekogranične saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom kao finansijski i projektni menadžer i tom prilikom je angažovan u sastavljanju predloga projekta, realizaciji, izveštavanju i reviziji. Trenutno rukovodi H2020 projektom iz grupe Marija Kiri akcija. Sertifikovan je kao predavač za javnu upravu. Trenutno angažovan kao Senior ekspert od strane Irske razvojne agencije na projektu koji se sprovodi za potrebe Ministarstva za evropske integracije.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:

 • Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
 • Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
 • Predstavnicima različitih institucija
 • Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 • Studentima

PROGRAM - 1. Dan

12:50 – 13:00 Registracija učesnika

13:00 - 14:00 Generalne informacije o finansijskim i pravnim regulativama

 • Budget – struktura po tematskim oblastima
 • Tipovi aktivnosti - vrste projekata i njihovo finansiranje
 • Projektni sporazumi:
  • Grant Agreement¨ - struktura i vrste
  • Consortium Agreement¨- predvidjene aktivnosti

14:00 – 15:00 Razumevanje projektnih troškova za izradu efikasnog budžeta

 • Struktura i kriterijumi projektnog budžeta
  • Osnovne kategorije budžeta
  • Tipovi troškova i podela po budžetskim kategorijama
  • Forme u okviru kojih troškovi mogu biti prijavljeni
  • Kriterijumi za odobravanje troškova - Eligible costs

15:00 – 15:30 Pauza

15:30 – 16:30 Obračun tipova troškova projekta - General Grant Agreement

 • Troškovi rada učesnika na projektu "Actual Personnel Cost" + "Unit cost"
 • Troškovi podugovaranja – Subcontracting
 • Ostali direktni troskovi – Other direct cost
 • Indirektni troskovi – Flat rate

16:30 – 17:00 Diskusija

 

PROGRAM - 2. Dan

13:00 – 14:30 Obračun budžeta projekta

 • Procenjeni i realni budžet
 • Transfer budžeta - kriterijumi

14:30 – 14:45 Pauza

14:45 – 16:45 Radionica

 • Kalkulacija budžeta projekta
 • Kalkulacija satnice (Hourly rate)
 • Kalkulacija troškova rada učesnika na projektu (Actual Personal costs)

16:45 – 17:00 Diskusija

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 • Kotizacija: 15.000,00 dinara
 • Kotizacija za devizne uplate: 130 EUR
 • Popusti: 5% popust za dva učesnika, 15% popust za tri učesnika i više ili po dogovoru
 • 50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/eu-projekti

PRIJAVA NA DOGAĐAJ

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do 22. novembra 2022.

UPLATA

Nakon evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije.

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92Zoran Rakić – Beograd