Aktuelni događaji


Banja Luka, 27. jun 2019, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a


KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT ZA EU FONDOVE I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA

 

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II.


Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ova dva EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije.

Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

  • dobiti sve informacije vezane za programe EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II koji važe za period od 2014-2020
  • naučiti gde da nađu konkurse za IPA i H2020 i kako da ih analiziraju
  • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
  • naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
  • naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
  • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
  • naučiti koje se najčešće greške u pisanju projekata
  • naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
  • naučiti kako se ocenjuju EU projekti
 

PROGRAM RADIONICE PRIJAVA NA DOGAĐAJ