Aktuelni događaji


26. i 27. jun 2024, online radionica


KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT ZA INTERREG IPA PROGRAM I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA

 

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program INTERREG sa posebnim osvrtom na prekogranične programe. Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ovog EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije i selekcionih kriterijuma.

Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

  • dobiti informacije vezane za program INTERREG koji se finansira kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA III koji važi za period od 2021-2027
  • naučiti gde da nađu konkurse za INTERREG projekte i kako da ih analiziraju
  • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
  • naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
  • naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
  • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
  • naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata
  • naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
  • naučiti kako se ocenjuju EU projekti
 

PROGRAM RADIONICE PRIJAVA NA DOGAĐAJ