Aktuelni događaji


05. i 06. april 2023, online radionica


KAKO NAPRAVITI DOBAR BUDŽET PROJEKTA ZA INTERREG IPA PROGRAM I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA

 

Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa sistemom finansijske i administrativne koordinacije prilikom sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova. U tom pogledu, upoznaćete se sa vrstama troškova koji se sufinansiraju od strane Evropske Unije i naučiti šta treba znati i uraditi da se troškovi opravdaju. Nakon završetka rada radionice, razumećete šta Vas sve čeka na putu da obećana sredstva na kraju i dobijete: kako pripremiti efikasan budžet, kako voditi i dokazivati troškove, kako se kvalitetno pripremiti za reviziju i kako priču započetu prijavljivanjem projekta na konkurs sprovesti do srećnog kraja. Ključna stvar koju treba naučiti je da dobijanje potvrde o sufinansiranju projekta sa strane ugovarača nije kraj priče, nego tek početak, te shvatiti da za uspešno dobijanje bespovratnih sredstava od Evropske Unije treba znati i ovu drugu stranu priče.

 

PROGRAM RADIONICE PRIJAVA NA DOGAĐAJ