Aktuelni događaji


07. i 08. oktobar 2021, online radionica


KAKO NAPISATI DOBAR PREDLOG PROJEKTA ZA EU FONDOVE I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA

 

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program za istraživanje i razvoj HORIZON EUROPE i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA.

Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ova dva EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije.

Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

  • dobiti informacije vezane za programe EU za istraživanje i inovacije Horizon Europe i Instrument za pretpristupnu pomoć IPA koji važe za period od 2021-2027
  • naučiti gde da nađu konkurse za IPA i Horizon Europe i kako da ih analiziraju
  • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
  • naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
  • naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
  • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
  • naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata
  • naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
  • naučiti kako se ocenjuju EU projekti
 

PROGRAM RADIONICE PRIJAVA NA DOGAĐAJ